Bài thơ :Thương về dòng sông

Em về có ghé lại dòng Vu Gia? Sông một thuở anh trần truồng tắm mát Anh lớn lên trong lời mẹ hát Sông vỗ về theo năm tháng đầy vơi Dại khờ xưa xin giữ lại sông ơi! Anh chú bé ngày xưa trốn học Ra bờ sông ngồi đón đợi chiều buông Nghe

Bài thơ :Thương lắm Đại Lộc ơi

Tôi ở xa nghe tin đài thông báo Bão lụt tràn về ngập cả